Expozice

Expozice dýmek

Expozice dýmek je otevřená od roku 2007 a nachází se ve spodní části stavby na místě bývalé stodoly.

Podstatné pro novou expozici bylo technické a vizuální řešení vitrín na dýmky tak, aby návštěvníci mohli jednotlivé kousky vidět zblízka a při dostatečném osvětlení. Byla zvolena koncepce vitríny s vnitřním osvětlením a šikmo vsazeným ochranným sklem, aby se odstranil negativní efekt vlastního odrazu při prohlížení.

Návštěvníci zde zhlédnou množství exponátů, dozví se zajímavosti o výrobě dýmek a historii tohoto řemesla, které je pro prosečsko typické a jež se zde zachovalo doposud. Expozice dýmek prezentuje unikátní kolekci přibližně 300 těchto předmětů od různých prosečských výrobců, časově zahrnuje období od konce 19. století po současnost. Dýmky byly zaevidovány do majetku obce v 60. letech panem Tomáškem.  Ze záznamů ale není možné zjistit, zda byly zakoupeny nebo pro obec získány formou daru. Pro novou expozici byla tato hodnotná sbírka doplněna dalšími předměty získanými od občanů naší obce, mimo jiné také kolekcí současných výrobků firmy BPK. Nechybí zde ani vzorky materiálů, ze kterých se dýmky vyrábí a nástroje určené k jejich zhotovení. Dominantou je šlapací soustruh nazývaný draxl. 

13. října 2013 daroval Muzeu dýmek svou nejoblíbenější dýmku irského výrobce Peterson Karel Schwarzenberg.

 

Expozice historie města Proseč

Od roku 1961 je v prostorách domku umístěna expozice historie prosečska, dobového oblečení, nádobí, keramiky, skla a nábytku. Jsou zde zmíněny i významné osobnosti spjaté s tímto krajem – spisovatelka Teréza Nováková, bratři Mannové nebo Alois Metelák. Podstatná část vystavených předmětů byla převzata z pamětní síně, podařilo se je ale doplnit o řadu dalších věcí získaných od občanů Proseče, většinou darovaných na základě výzev nebo pomocí osobních kontaktů.

Vnitřní uspořádání muzea je stejné, jaké bylo ve většině středočeských venkovských chalup. Z kamenné předsíňky se vchází vlevo do hlavní dřevěné světnice, přímo je vstup do černé kuchyně a vpravo do komůrky určené pro děvečku nebo výměnkáře.

Ve velké roubené světnici vlevo u dveří je zákoutí, které ukazuje vybavení selských chalup ještě i začátkem 20. století. Kachlová kamna (taková stavěl už v polovině 19. století prosečský rodák a významný občan Josef Vávra), dřevěná police a lavice. Je tu sbírka keramiky, porcelánového nádobí a kuchyňského načiní z 19. století. Velkou část místnosti zaujímají expozice dokumentující některá řemesla v Proseči a okolí provozovaná v 18., 19. a ještě na začátku 20. století - barvířství, vyšívání, šití prádla, výroba nitěných knoflíků. Dobové oblečení na figurínách ukazuje už spíš měšťanskou módu, lidový kroj zanikl na prosečsku na přelomu 18. a 19. století.

Ve vitrínách na pravé straně světnice jsou ukázky krásných výrobků sklářů z posekanecké sklárny (19. století) a několik střepů z ještě mnohem starší sklárny v Záboří ze 17. století. Další vitríny jsou věnovány významným osobnostem, které Prosečí prošly, žily zde nebo se jí významně dotkly. Spisovatelka Teréze Nováková, němečtí spisovatelé Heinrich a Thomas Mannové, Alois Metelák.

V černé kuchyni si můžeme udělat představu o nelehkém údělu hospodyně před 200-300 lety. Tma, otevřené ohniště, saze, špína, robustní těžké nádobí. Jsou tu i některé předměty vztahující se k hospodářství (soudky, díže, medomet).

Komora je zařízena jako obytná místnost pro děvečku. Kromě nábytku jsou tu ukázky vyšívání, hliněného nádobí, forem na pečení, pomůcky na výrobu tvarohu, několik kousků nářadí na zpracování lnu atd.